Bảng giá tên miền

Bảng giá tên miền Việt Nam: tra cứu tại: www.thietkewebbmt.com và liên hệ để làm thủ tục mua.


Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm
.com.vn 350.000 VND 350.000 VND/năm
.net.vn 350.000 VND 350.000 VND/năm
.org.vn 200.000 VND 200.000 VND/năm
.info.vn 200.000 VND 200.000 VND/năm
.biz.vn 350.000 VND 350.000 VND/năm
.gov.vn 200.000 VND 200.000 VND/năm
.edu.vn 450.000 VND 480.000 VND/năm
.vn 350.000 VND 480.000 VND/năm
 
.com 250.000 VND 250.000 VND/NĂM