0941.415.447 - igreendaklak@gmail.com

Webiste giống cây trồng EeKmat

Webiste giống cây trồng EeKmat

Giống cây bơ booth7 hiệu quả kinh tế cao - Eakmat. Giống bơ booth7 là một giống bơ sáp chín muộn và được rất nhiều gia đình ở Tây Nguyên dùng để trồng .

Sử sụng
Loại website
  • left + right+ center
  • 2016-05-30 10:05:18
  • webiste giong cay trong eekmat
Đặt hàng qua website

Mẩu Cùng Loại

Bạn muốn có 1 website bán hàng ? Đăng ký ngay.
Hỗ trợ trực tuyến